Econlib

Econlib


Vysoká škola ekonomická v Praze


CERGE-EITisk

Vítejte na stránkách virtuální ekonomické knihovny Econlib

Provoz tohoto webu bude k 31. 10. 2016 ukončen. Obsah je dostupný na novém webu CIKS knihovna.vse.cz

Virtuální ekonomická knihovna Econlib je výstupem z grantu MŠMT-LI200007, jehož cílem bylo zajistit zpřístupnění dostupných informačních zdrojů a služeb vědeckým a výzkumným pracovníkům ekonomických oborů.

Služby jsou zajišťovány Centrem informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze (CIKS) a knihovnou CERGE-EI.

Autoři uvítají Vaše připomínky, komentáře, náměty a dotazy.

Zdroj: webmaster, Další informace: webmaster
Poslední aktualizace: 11. 10. 2016 (webmaster)
Copyright (C) 2003 - 2016 Vysoká škola ekonomická