Econlib

Econlib


Vysoká škola ekonomická v Praze


CERGE-EITisk

Jak získám rešerši?

O zpracování rešerše můžete požádat prostřednictvím formuláře - verze pro vytištění nebo on-line (pro VŠE, pro ostatní). Ve Vaší žádosti je nutné velmi dobře specifikovat, na jaké téma požadujete zdroje vyhledat, a to včetně časového a geografického určení tématu (jen ČR, Evropská Unie, jen německé zdroje apod.). Přesnost a rychlost zpracování také urychlí, pokud ve svém požadavku zadáte klíčová slova (česká, příp. i v cizím jazyce dle potřeby), která se vztahují k Vašemu tématu.
 
Na základě Vaší specifikace Vám oborový knihovník zpracuje a zašle přehled dostupných zdrojů a, pokud je to možné, i plné texty jednotlivých článků. V některých případech můžete zažádat o zpracování tzv. SDI profilu (Selective Dissemination of Information), v rámci kterého budete dostávat v předem daných časových intervalech automaticky generované informace o nových přírůstcích v katalogu a v některých on-line databázích.

Knihovny poskytují rešeršní služby bezplatně pouze svým akademickým pracovníkům a postgraduálním studentům podle podmínek stanovených výpůjčním/knihovním řádem a ceníkem. Ostatním uživatelům (včetně studentů) poskytují konzultace a školení ve využívání databází.

Zdroj: webmaster, Další informace: webmaster
Poslední aktualizace: 17. 6. 2010 (webmaster)
Copyright (C) 2003 - 2016 Vysoká škola ekonomická