Econlib

Econlib


Vysoká škola ekonomická v Praze


CERGE-EITisk

Jak mohu využívat služby

Služby Econlibu jsou přístupné registrovaným uživatelům knihoven VŠE-CIKS a CERGE-EI a částečně i neregistrované odborné veřejnosti. Knihovny jsou veřejné, pravidla a ceny služeb se řídí Knihovními řády (CIKS; CERGE-EI) a Ceníky služeb (CIKS; CERGE-EI).

Registrovaným uživatelem Knihovny VŠE CIKS se může stát každý občan České republiky - fyzická osoba starší 15 let nebo cizinec s povolením k pobytu v České republice. Uživatelé knihovny se dělí na interní a externí, statut kolektivního uživatele není zaveden.

Knihovna CERGE-EI podle svého výpůjčního řádu poskytuje služby akademické veřejnosti a studentům ve vazbě na výzkumný a vzdělávací program UK CERGE. Knihovna poskytuje služby pouze registrovaným uživatelům. Podle knihovního řádu Univerzity Karlovy knihovna rozlišuje uživatele interní, externí a kolektivní a člení je dále do kategorií s rozdílným režimem zpřístupnění knihovního fondu.

Služby jsou zajišťovány pracovníky obou knihoven, kontakt na konkrétního pracovníka je uveden u jednotlivých služeb. Uživatelé mohou rovněž využít i všeobecného kontaktu na knihovny VŠE-CIKS a CERGE-EI nebo formuláře pro elektronickou konzultaci.

Všechny informační zdroje knihoven jsou získávány za ceny určené pro neziskovou sféru vědy, výzkumu a vzdělávání a rozsah jejich využívání je stanoven licenčními podmínkami a autorským právem.

Zdroj: webmaster, Další informace: webmaster
Poslední aktualizace: 17. 6. 2010 (webmaster)
Copyright (C) 2003 - 2016 Vysoká škola ekonomická