Econlib

Econlib


Vysoká škola ekonomická v Praze


CERGE-EITisk

Jak získám texty

Texty je možné získat trojím způsobem:

 • z elektronických informačních zdrojů (ProQuest, EBSCO atd.)
  V seznamu zdrojů si najděte zdroj, který hledáte. V popisu zdroje (v položce Druh zdroje) zjistíte, jestli Vámi vybraný zdroj poskytuje plné texty a v jakém rozsahu. Pamatujte prosím na to, že některé časopisy v elektronických zdrojích jsou zveřejňovány se zpožděním oproti papírovému vydání.
 • elektronické dodání článku z časopisu, který knihovna VŠE nebo CERGE odebírá
  Je nutno znát název článku i název časopisu. V seznamu odebíraných periodik najděte, zda knihovna VŠE nebo CIKS odebírá časopis, ze kterého chcete článek, a pak vyplňte objednávkový formulář na službu elektronického dodání dokumentu (EDD).
 • dodání článku z časopisu nebo kapitoly z knihy mimo fond knihovny VŠE nebo CERGE
  Pokud uživatel požaduje dokumenty, které nejsou ve fondu knihoven CIKS a CERGE-EI, poskytneme konzultace, jakým způsobem lze dokument získat. Přednostně doporučujeme využít služeb Virtuální polytechnické knihovny.
  Registrovaní uživatelé knihoven mohou také využít služby MVS (meziknihovní výpůjční služba) a MMVS (mezinárodní meziknihovní výpůjční služba). Specializovanými pracovišti pro mezinárodní meziknihovní výpůjční službu jsou v současnosti Národní knihovna ČR, Národní technická knihovna, Knihovna Akademie věd ČR, Moravská zemská knihovna v Brně, Vědecká knihovna v Olomouci a Národní lékařská knihovna v Praze.
Zdroj: webmaster, Další informace: webmaster
Poslední aktualizace: 14. 12. 2012 (webmaster)
Copyright (C) 2003 - 2016 Vysoká škola ekonomická