Econlib

Econlib


Vysoká škola ekonomická v Praze


CERGE-EITisk
Manažer služby CIKS
Mgr. Eva Havlíková
mmvs@vse.cz

místnost: 034 SB
tel.: (+420) 224 095 598
fax: (+420) 224 095 869

Manažer služby CERGE
DiS. Pavlína Kučerová
pavlina.kucerova@cerge-ei.cz

tel: (+420) 224 005 138
fax: (+420) 224 227 143

Mezinárodní meziknihovní výpůjční služba

Mezinárodní meziknihovní výpůjční služba (MMVS) zajišťuje výpůjčky publikací a kopie článků ze zahraničních knihoven. Služba je určena učitelům a zaměstnancům VŠE.

Prostřednictvím MMVS lze požádat pouze o dokumenty, které nejsou ve fondech knihoven na území ČR. To je nutné si ověřit před zadáním požadavku na MMVS - pro knihy v Souborném katalogu ČR a v Jednotné informační bráně, pro časopisy v elektronickém katalogu EZB a v  Souborném katalogu ČR, bázi Seriály.

MMVS je poskytována za úhradu, jejíž  výše je stanovena místem vydání publikace, u časopisů se platí za každých 5 stran textu - viz Ceník služeb CIKS. Knihovna VŠE-CIKS zajišťuje tuto službu ve spolupráci s příslušným oddělením MMVS v Národní knihovně ČR.

Služba je dostupná pouze zaměstnancům VŠE a hrazena z finančních prostředků žadatelova pracoviště. Studentům a externím uživatelům doporučujeme, aby se obrátili přímo na příslušné oddělení Národní knihovny ČR.

Postup při objednání služby  MMVS:

  1. Vyplňte elektronicky formulář Žádanka na výpůjčku knihy ze zahraničí nebo Žádanka na kopii článku ze zahraničního časopisu. Při vyplňování ověřte, zda kniha nebo časopis nejsou dostupné na území ČR. Vyplněný formulář odešlete e-mailem na  adresu mmvs@vse.cz.
  2. Žádanka bude doplněna o cenu za službu a odeslána e-mailem zpět. Pokud s cenou souhlasíte, žádanku vytiskněte a nechte potvrdit a podepsat na svém pracovišti.
  3. Podepsanou a orazítkovanou žádanku doručte v papírové podobě Mgr. Evě Havlíkové (34 SB) nebo na sekretariát CIKS.
  4. Jakmile bude požadovaná kniha nebo článek z časopisu k dispozici na VŠE, vyrozumíme vás e-mailem.
Zdroj: webmaster, Další informace: webmaster
Poslední aktualizace: 5. 11. 2015 (webmaster)
Copyright (C) 2003 - 2016 Vysoká škola ekonomická