Econlib

Econlib


Vysoká škola ekonomická v Praze


CERGE-EITisk

KOUMES - Katalog Online Užitečných Materiálů Ekonomických & Společenských

Ekonomické instituce a knihovny

Souborný katalog VŠE - Katalog knihovny CIKS Vysoké školy ekonomické v Praze.
http://library.vse.cz/
CIKS - Centrum Informačních a knihovnických služeb na Vysoké škole ekonomické v Praze.
http://ciks.vse.cz

Banky, ekonomické instituce, státní správa

     Bank of America - Banka USA, osobní finance, small business - obchodní finance, kapitálové trhy, cenné papíry, online banking, platební karty, půjčky, hypotéky, internetový obchod, investice, pojištění. Služby banky, ekonomické a finanční analýzy amerického i světového hospodářství.
http://www.bankofamerica.com/index.cfm?page=corp_bofacom
     Česká národní banka - Web stránky České národní banky. Zprávy, bankovnictví, měnová politika, ekonomický výzkum, Evropská unie a mezinárodní vztahy, devizy, finanční trhy, dluhopisy, legislativa, statistika, publikace, knihovna, konference, semináře.
http://www.cnb.cz/
     Československá obchodní banka - Ekonomické zpravodajství ČSOB - analýzy, peněžní, devizové a kapitálové trhy.
http://www.csob.cz/cz/Csob/Analyzy/Stranky/default.aspx?redir=121025
     Finance.cz - Přehled o české i zahraniční ekonomice. Zpravodajství o českých i světových kapitálových trzích, makroekonomických ukazatelích, o firmách a politice.
http://www.finance.cz
     Ministerstvo financí ČR - Aktuální informace z oblasti cenové politiky, daňové správy,celní správy, legislativy (zákony, vyhlášky, devizové předpisy, Finanční zpravodaj, Cenový věstník, dvojí zdanění), informační zdroje MF ČR.
http://www.mfcr.cz
     Ministerstvo práce a sociálních věcí - Evropský sociální fond, pojištění, práce a platy, sociální problematika, zahraniční vztahy.
http://www.mpsv.cz/
     Ministerstvo pro místní rozvoj - Základní údaje, evropská integrace, evropské fondy, národní rozvojový plán, regionální politika, cestovní ruch, bytová politika.
http://www.mmr.cz/
     Ministerstvo průmyslu a obchodu - Základní údaje, právní předpisy, resortní politiky, obchod, podpora podnikání, instituce, statistiky, analýzy.
http://www.mpo.cz/
     Ministerstvo zahraničních věcí - Organizační struktura, zahraniční vztahy, ČR a Evropská unie, encyklopedie států, archiv dokumentů, zajímavé odkazy.
http://www.mzv.cz/
     Qualisteam : Banking & Finance Portal - Mezinárodní portál z oblasti bankovnictví a financí.
http://www.qualisteam.com/
     Ústav zemědělské ekonomiky a informací - Webové sídlo přinášející ekonomické údaje o zemědělsko-potravinařském sektoru v České republice.
http://www.uzei.cz/
     The World Bank - Webové sídlo Světové banky, která se soustřeďuje na pomoc rozvojovým zemím světa za účelem odstranění chudoby a zvýšení životní úrovně.
http://www.worldbank.org/

Knihovny

     Česká národní bibliografie - Oficiální vydání databází Národní knihovny České republiky.
http://database.aipberoun.cz/nkp/index.htm
     Souborný katalog České republiky - Katalog.
http://skc.nkp.cz
     Adresář vysokoškolských knihoven - Seznam vysokoškolských knihoven podle názvů, sigly, adresy. Jejich knihovní katalogy. Také seznamy zaměstnanců.
http://advs.civ.cvut.cz/advs?0=0&todo=uvod
     CIKS - Centrum Informačních a knihovnických služeb na Vysoké škole ekonomické v Praze.
http://ciks.vse.cz
     Copac - Katalogy britských a irských akademických, národních a specializovaných knihoven.
http://copac.ac.uk/
     Czech Library and Information Science Portal - Anglický portál o českem knihovnictví a knihovnách
http://knihovnam.nkp.cz/english/index.php3
     The European Library - Jednotné rozhraní pro vyhledávání dokumentů z fondů evropských národních knihoven.
http://search.theeuropeanlibrary.org
     Jednotná informační brána (JIB) - Jednotná informační brána (JIB) umožňuje jednotný a snadný přístup k různým heterogenním informačním zdrojům včetně plných textů dokumentů. JIB je společných projektem Národní knihovny ČR a Univerzity Karlovy. K projektu JIB jsou připojeny další významné knihovny z České a Slovenské republiky, jejichž čtenáři používají JIB k vyhledávání v licencovaných i volných informačních zdrojích.
http://www.jib.cz/
     Knihovny ekonomických vysokých škol - Seznam knihoven ekonomických vysokých škol v USA, Evropě a Asijsko-pacifickém regionu s linky na jejich domovské stránky.
http://www.lib.berkeley.edu/BUSI/archive/businessLibs.html
     LibWeb - Library Servers via WWW. Přehled knihoven ve světě. Vyhledávání knihoven pomocí klíčových slov nebo podle regionálního nebo typového členění. 8000 domovských stránek knihoven ve 146 zemích.
http://www.lib-web.org/
     Österreichische Nationalbibliothek - Přístup do katalogů rakouské Národní knihovny.
http://www.onb.ac.at/index_eng.htm
     Parlamentní knihovna ČR - Jádrem knižního fondu jsou česká parlamentária a Sbírka zákonů od 2.pol. 19.stol. do současnosti. Je depozitní knihovnou OSN. Buduje Centrum pro evropské právo (harmonizace práva ČR s právem EU).
http://www.psp.cz/kps/knih/
     The Library of Congress - Globální portál Kongresové knihovny USA. Vše o světě seřazeno podle oblastí a jednotlivých zemí. Včetně speciálního legislativního portálu Thomas.
http://lcweb.loc.gov/homepage/lchp.html
     Zahraniční univerzitní knihovny - Zahraniční univerzitní knihovny a jejich online katalogy s WWW interface. Výběr řazený geograficky
http://www.cuni.cz/~brt/W4LS/unik.html
Elektronická vydavatelství
     Vydavatelství
          BEN technická literatura - Vydavatelství a knihkupectví. V jeho nabídce je uvedena nejen jeho vlastní produkce, ale i publikace dalších vydavatelství. Specializuje se na počítačovou literaturu.
http://www.ben.cz
          Elsevier Economics and Finance Homepage - Informace o knihách, časopisech, bibliografických databázích (EMBASE, EMBASE Alert, EMBiology, World Textiles) a dalších produktech s účastí nakladatelství Elsevier. Na tuto stránku je také přesměrována ECONbase.
http://www.elsevier.com/wps/find/S04.cws_home/main
          Grada - Vydavatelství a knihkupectví. Vydává literaturu ekonomickou, počítačovou, psychologickou i právnickou.
http://www.grada.cz
          Knowledgespeak - Volně dostupný online zpravodajský server o produkci nakladatelů z oblasti vědy, technologie a medicíny (STM), který přináší kromě zpravodajství také např. relevantní blogy, kalendář událostí nebo seznam STM nakladatelů.
http://www.knowledgespeak.com/
          Linde - Vydavatelství a knihkupectví. Specializuje se na právnickou literaturu, ale najdete tu i slovníky, odborné encyklopedie, ekonomické a jazykové příručky, publikace o managementu atd.
http://www.linde.cz
          Management Press - Vydavatelství, které vydává publikace z oblasti managementu, marketingu, personalistiky atd.
http://www.mgmtpress.cz
     Elektronické obchody
          Amazon - Virtuální knihkupectví s velmi dobře propracovaným systémem popisů knih a seznamy další doporučované literatury k vybrané publikaci. Jedno z největších na světě.
http://www.amazon.com
          Dealtime (dříve Evenbetter) - Virtuální knihkupectví. Lze v něm vyhledávat jak pomocí autora a názvu, tak i pomocí ISBN. Porovnává ceny mezi různými dalšími knihkupectvími v závislosti na rychlosti dodání knihy.
http://www.dealtime.com
          Vltava - Internetové všeobecné knihkupectví. Lze v něm vyhledávat podle témat.
http://www.vltava.cz
Zdroj: webmaster, Další informace: webmaster
Poslední aktualizace: 23. 12. 2014 (webmaster)
Copyright (C) 2003 - 2016 Vysoká škola ekonomická