Econlib

Econlib


Vysoká škola ekonomická v Praze


CERGE-EITisk
Manažer služby
Mgr. Libuše Simandlová
simandl@vse.cz

místnost 034 SB, VŠE
tel.: (+420) 224 095 129
(+420) 224 095 291
(+420) 224 095 580
fax: (+420) 224 095 869

Citační rejstříky

Termínem "citační rejstřík" se označují databáze, které sledují citační ohlas na publikované odborné texty, tj. lze s jejich pomocí zjistit, zda daný výsledek výzkumu či myšlenka má vliv na vědeckou komunitu či nikoliv.

Protože v České republice bohužel neexistuje oficiální celorepublikový citační rejstřík, který by monitoroval veškerou odbornou literaturu od domácích autorů, jsou pro tyto účely používány mezinárodní databáze – citační rejstříky Scopus a Web of Knowledge, jehož součástí jsou databáze Journal Citation Reports a Web of Science.

 

Web of Science (WoS)

URL: http://www.vse.cz/zdroje/wos

Databáze Web of Science je nejvýznamnější světový informační zdroj v oblasti výzkumu a vývoje, soubor vysoce kvalitních databází s informacemi o článcích, jejich autorech, obsahu a referencích, citovanosti a edičních údajích. Obsahuje bibliografické záznamy včetně abstraktů, citace prací autorů z celého světa a i plné texty, pokud jsou zdrojová periodika předplacena u vydavatele.

Databáze se skládá z 5 samostatných citačních rejstříků:

  • Science Citation Index Expanded (SCI EXPANDED) - přírodní vědy - sleduje citace ve vědeckých časopisech ze 150 oborů přírodních a technických věd od r. 1900, zdrojem je přes 8300 periodik.
  • Social Science Citation Index (SSCI) - společenské vědy - sleduje citace ve vědeckých časopisech z 55 oborů společenských věd, zdrojem je 2697 periodik a vybraně indexuje 3500 uznávaných světových vědeckých a technických časopisů - od r. 1900.
  • Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) - umění a humanitní vědy - sleduje citace ve vědeckých časopisech z oborů humanitních věd a uměnovědy, zdrojem je přes 2300 periodik a dále indexuje vybrané články z více než 250 vědeckých a společenskovědních časopisů - od r. 1975.
  • Conference Proceedings Citation Index - Science (CPCI-S) - přírodní vědy - sleduje citace v konferenční literatuře ze všech oborů přírodních a technických věd.
  • Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities (CPCI-SSH) - společenské vědy a humanitní vědy - sleduje citace v konferenční literatuře ze všech oborů společenských a humanitních věd a uměnovědy.

Conference Proceedings citační rejstříky indexují z více než 148000 konferencí z 256 vědních oborů od r. 1990, citované reference a kumulativní počty citací od r. 1999.

Další informace o databázi Web of Science včetně českého návodu k vyhledávání:
http://www.vse.cz/zdroje/vypis.php?ID_zdroje=14

 

Journal Citation Reports (JCR)

URL: http://www.vse.cz/zdroje/jcr

Unikátní databáze, zahrnující přes 10500 titulů odborných časopisů z oblasti vědy, technologie a společenských věd z více než 60 zemí světa, posuzuje jednotlivé tituly časopisů na základě citovanosti jejich článků. Pomocí údajů v databázi lze zjistit nejčastěji citované časopisy v určité kategorii lidské činnosti, které jsou považovány za nejvíce uznávané časopisy v daných vědeckých komunitách. Především je kladen důraz na statistické údaje o tzv. impakt faktoru daného časopisu.

Další informace o databázi Journal Citation Reports včetně českého návodu k vyhledávání:
http://www.vse.cz/zdroje/vypis.php?ID_zdroje=179

 

Scopus

URL: http://www.vse.cz/zdroje/scopus

Scopus je jedna z největších světových citačních polytematických databází, čerpá z více než 19000 titulů časopisů a dalších druhů dokumentů jak v tištěné, tak v elektronické podobě. Scopus uživatelům poskytuje v první řadě možnost sledovat poslední trendy v oblasti výzkumu a vývoje nebo vývoj názorů a teorií v různých vědeckých disciplínách. Na základě citačních vazeb je možné také vysledovat aktuální vazby mezi vědci a vědeckými pracovišti.

Další informace o databázi Scopus včetně českého návodu k vyhledávání:
http://www.vse.cz/zdroje/vypis.php?ID_zdroje=90

Zdroj: webmaster, Další informace: webmaster
Poslední aktualizace: 5. 11. 2015 (webmaster)
Copyright (C) 2003 - 2016 Vysoká škola ekonomická