Econlib

Econlib


Vysoká škola ekonomická v Praze


CERGE-EITisk
Manažer služby
Mgr. Libuše Simandlová
simandl@vse.cz

místnost 034 SB, VŠE
tel.: (+420) 224 095 129
(+420) 224 095 291
(+420) 224 095 580
fax: (+420) 224 095 869

Citační rejstříky

Termínem "citační rejstřík" se označují databáze, které sledují citační ohlas na publikované odborné texty, tj. lze s jejich pomocí zjistit, zda daný výsledek výzkumu či myšlenka má vliv na vědeckou komunitu či nikoliv.

Protože v České republice neexistuje oficiální celorepublikový citační rejstřík, který by monitoroval veškerou odbornou literaturu od domácích autorů, jsou pro tyto účely používány mezinárodní databáze - citační rejstříky Scopus a Web of Science, jejíž součástí je databáze Journal Citation Reports.

Web of Science (WoS)

URL: http://www.vse.cz/zdroje/wos

Web of Science (WoS) je produktem Thomson Reuters, USA. WoS je vstupní bránou do celé řady informačních zdrojů, z nichž jsou na VŠE v Praze využívány dvě databáze - Web of ScienceTM Core Collection a Journal Citation Reports.

Web of ScienceTM Core Collection

Databáze Web of ScienceTM Core Collection, součást kolekce databází v rámci Web of Science (WoS), je nejvýznamnější světový informační zdroj v oblasti výzkumu a vývoje, soubor vysoce kvalitních databází s informacemi o článcích, jejich autorech, obsahu a referencích, citovanosti a edičních údajích. Obsahuje bibliografické záznamy včetně abstraktů, citace prací autorů z celého světa a i plné texty, pokud jsou zdrojová periodika předplacena u vydavatele nebo dostupné v rámci Google Scholar nebo Open Access. Retrospektiva databáze je od roku 1900, periodicita aktualizace je týdenní.

Databáze obsahuje 6 citačních indexů - rejstříků (databází):

  • Science Citation Index Expanded (SCI EXPANDED) - přírodní vědy - sleduje citace ve vědeckých časopisech ze 150 oborů přírodních a technických věd od r. 1900, zdrojem je přes 8 500 periodik.
  • Social Science Citation Index (SSCI) - společenské vědy - sleduje citace ve vědeckých časopisech z 55 oborů společenských věd, zdrojem je přes 3 000 periodik a vybraně indexuje 3 500 uznávaných světových vědeckých a technických časopisů - od r. 1900.
  • Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) - umění a humanitní vědy - sleduje citace ve vědeckých časopisech z oborů humanitních věd a uměnovědy, zdrojem je přes 2 300 periodik a dále indexuje vybrané články z více než 250 vědeckých a společenskovědních časopisů - od r. 1975.
  • Conference Proceedings Citation Index - Science (CPCI-S) - přírodní vědy - sleduje citace v konferenční literatuře ze všech oborů přírodních a technických věd.
  • Conference Proceedings Citation Index - Social Sciences & Humanities (CPCI-SSH) - společenské vědy a humanitní vědy - sleduje citace v konferenční literatuře ze všech oborů společenských a humanitních věd a uměnovědy.
    Conference Proceedings citační rejstříky indexují z více než 148 000 konferencí z 256 vědních oborů od r. 1990, citované reference a kumulativní počty citací od r.1999.
  • Emerging Sources Citation Index (ESCI) – data od r. 2015 z nově vznikajících vědních oborů a vysoce kvalitních regionálních časopisů, které prošly počátečním evaluačním procesem, ale prozatím čekají na případné zařazení do citačních rejstříků SCI EXPANDED, SSCI, A&HCI.

Další informace o databázi Web of Science včetně českého návodu k vyhledávání:
https://www.vse.cz/zdroje/info/wos

Journal Citation Reports (JCR)

URL: http://www.vse.cz/zdroje/jcr

Journal Citation Reports, součást kolekce databází v rámci Web of Science (WoS), je unikátní databáze, jež představuje roční metrickou kumulaci citačních údajů obsažených v databázi Web of Science. Tento doplněk databáze Web of Science je zdrojem pro získávání metrických ukazatelů jako Impact Factor, Immediacy Index – Index bezprostřední odezvy, Cited Half-life – citačního poločasu i řady dalších informací - seznamu časopisů, které daný titul citují a dalšího seznamu periodik, které jsou daným titulem citovány, dále údajů o vydavatelích, celkovém počtu článků v daném roce, ISSN čísla jednotlivých titulů, atd. Databáze zahrnuje odborné časopisy z oblasti vědy, technologie a společenských věd, posuzuje jednotlivé tituly časopisů na základě citovanosti jejich článků. Pomocí údajů v databázi lze zjistit nejčastěji citované časopisy v určité kategorii lidské činnosti, které jsou považovány za nejvíce uznávané časopisy v daných vědeckých komunitách. Především je kladen důraz na statistické údaje o tzv. impakt faktoru daného časopisu.

Další informace o databázi Journal Citation Reports včetně českého návodu k vyhledávání:
https://www.vse.cz/zdroje/info/jcr

Scopus

URL: http://www.vse.cz/zdroje/scopus

Scopus je jedna z největších světových citačních polytematických databází, čerpá z více než 21.000 titulů časopisů od více než 5.000 mezinárodních vydavatelů a dalších druhů dokumentů jak v tištěné, tak v elektronické podobě. Scopus uživatelům poskytuje v první řadě možnost sledovat poslední trendy v oblasti výzkumu a vývoje nebo vývoj názorů a teorií v různých vědeckých disciplínách. Na základě citačních vazeb je možné také vysledovat aktuální vazby mezi vědci a vědeckými pracovišti.

Další informace o databázi Scopus včetně českého návodu k vyhledávání:
https://www.vse.cz/zdroje/info/scopus

Zdroj: webmaster, Další informace: webmaster
Poslední aktualizace: 10. 6. 2016 (webmaster)
Copyright (C) 2003 - 2016 Vysoká škola ekonomická