Econlib

Econlib


Vysoká škola ekonomická v Praze


CERGE-EITisk
Manažer služby
Mgr. Libuše Simandlová
simandl@vse.cz

místnost 034 SB, VŠE
tel.: (+420) 224 095 129
(+420) 224 095 291
(+420) 224 095 580
fax: (+420) 224 095 869

Další informační zdroje hodnocení časopisů

ERIH PLUS - European Reference Index for the Humanities and Social Sciences

URL: https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/

Seznam odborných časopisů vytvořený evropskými vědci pod záštitou European Science Foundation, který slouží jak pro propagaci výsledků výzkumu v Evropě, tak zároveň jako jeden evaluačních nástrojů pro hodnocení vědy a výzkumu v ČR.

Rejstřík ERIH PLUS rozděluje tituly časopisů do kategorií podle jejich cílové skupiny, distribuce a odborného rozpětí následujícím způsobem:

  • NATional (NAT) - tituly časopisů, které jsou zaměřené především na domácí akademickou komunitu dané země a jsou příležitostně citovány mimo zemi publikování.
  • INTernational (INT) - evropské i mimoevropské tituly časopisů, které jsou mezinárodně uznávány a které jsou pravidelně citovány po celém světě. Na základě dalších kritérií (vliv a sféra působnosti) jsou členěny do podkategorií:
    • INT1 - mezinárodní tituly časopisů s vysokým vlivem a sledovaností mezi vědci v různých výzkumných oborech a zemích, které jsou pravidelně citovány po celém světě,
    • INT2 - mezinárodní tituly časopisů s podstatným vlivem a sledovaností v rozličných vědeckých oblastech a zemích světa.

V současné době jsou zahrnuty do rejstříku ERIH PLUS následující obory: antropologie, archeologie, dějiny, dějiny umění, ekonomie, environmentální studia, filosofie, filosofie vědy, film a divadelní věda, genderová studia, humánní a regionální studia, klasická studia, knihovnictví a informační věda, kulturologie, lingvistika, literatura, mediální studia a komunikace, muzikologie, pedagogický a vzdělávací výzkum, podnikání a management, politologie a mezinárodní vztahy, právo, psychologie, sociální statistika a informatika, sociologie, studia vědy a technologií, teologie a náboženské vědy, umění.

Podrobné informace ke vzniku a metodice tvorby ERIH viz https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/about/index

Další metodiky

Existuji i další (volně dostupné) metodiky hodnocení časopisů:

Zdroj: webmaster, Další informace: webmaster
Poslední aktualizace: 5. 11. 2015 (webmaster)
Copyright (C) 2003 - 2016 Vysoká škola ekonomická