Econlib

Econlib


Vysoká škola ekonomická v Praze


CERGE-EITisk
Manažer služby
PhDr. Ivana Reznerová
i-servis@vse.cz

místnost 034 SB, VŠE
tel.: (+420) 224 095 291
(+420) 224 095 129
(+420) 224 095 580
fax: (+420) 224 095 869

Impakt faktor

Impakt faktor (faktor vlivu) je jedním z nejvýznamnějších koeficientů citační analýzy. Tento koeficient je zveřejňován v databázi Journal Citation Report (JCR) a v dalších elektronických informačních zdrojích, které tento údaj přebírají z JCR (např. Ulrich's Periodicals Directory). Impakt faktor v současné době velmi ovlivňuje hodnocení vědecké publikační činnosti. Pokud autor publikuje v časopise s vysokým impakt faktorem, tak je jeho práce lépe bodována v rámci evaluace vědecké a publikační činnosti.

Evaluace vědecké činnosti na základě použití impakt faktoru je na jednu stranu přijímána jako objektivní nástroj pro analyzování odborné komunikace, ovšem na druhou stranu se objevuje i záporná kritika, která poukazuje např. na negativní citace nebo prestižní citování. Diskutabilní je rovněž excerpční politika producenta databáze Journal Citation Reports, která např. upřednostňuje časopisy vycházející v anglickém jazyce nebo obsahující alespoň anglické abstrakty a názvy článků. Podrobný popis excerpční politiky firmy Thomson Reuters se nachází na adrese http://www.thomsonreuters.com/products_services/science/free/essays/journal_selection_process/.

Česká republika má celkově v databázi Journal Citation Reports registrováno cca 50 titulů časopisů, mezi které ze společenskovědních oborů patří např. Politická ekonomie, Prague Economic Papers, Sociologický časopis, E & M Ekonomie a Management, Finance a úvěr nebo Československá psychologie.

Výpočet impakt faktoru časopisu se provádí tím způsobem, že vydělíme množství citací článků z určitého časopisu v daném roce, které byly vydány v předchozích dvou letech, počtem všech publikovaných článků v časopise v předchozích dvou letech.

Příklad:

rovnice

Stáhněte si leták v PDF!

Zdroj: webmaster, Další informace: webmaster
Poslední aktualizace: 5. 11. 2015 (webmaster)
Copyright (C) 2003 - 2016 Vysoká škola ekonomická