Zlatý fond českého ekonomického myšlení 2009Zlatý fond českého ekonomického myšlení 2009
Úvodní stránka Rejstřík děl Rejstřík autorů O Zlatém fondu Kontaktní informace

Jan Loevenstein

english version

1886 - 1932

 

Jan Loevenstein Jan Loevenstein zazářil v české ekonomické vědě na přelomu 20. a 30. let minulého století jako stoupenec ekonomické školy Karla Engliše. Bohužel, než se mohlo jeho nadání projevit v plné síle, smrt ukončila jeho vzestupnou dráhu ve věku necelých čtyřiceti šesti let.

Narodil se 20. října 1886 v Hradci Králové. Absolvoval Právnickou fakultu české univerzity v Praze. Uskutečnil studijní cestu po USA a získané poznatky shrnul v práci Cedulové bankovnictví ve Spojených státech a jeho nejnovější úprava (1915). První světová válka dočasně zbrzdila jeho profesní rozvoj. V roce 1919, když po vzniku Masarykovy univerzity (MU) v Brně Karel Engliš odešel z brněnské techniky na novou univerzitu jako její první rektor, Jan Loevenstein nastoupil na jeho uvolněné místo profesora národního hospodářství a finanční vědy. Prakticky v téže době začal působit i na MU u profesora Engliše, nejdříve jako docent a od r. 1926 jako profesor. V roce 1928 - 29 byl děkanem Právnické fakulty MU. Napsal četná pojednání, zejména ve Vědecké ročence právnické fakulty MU. Samostatně mj. vydal Daně přímé a nepřímé (1917), Výnosové daně a progresivní metoda zdaňování (1927), O jednotnou konstrukci finanční vědy  (Poznámky ku Englišově kritice, 1929), Diagnosa a léčení světové krise, Kapitalismus na rozcestí (1931) - po jeho smrti vydáno také v angličtině, Formální vědní odvětví teologického myšlení…(1932). Zemřel 1. května 1932 v Brně.

Loevenstein se zabýval zejména teoretickými otázkami finanční vědy, metodologií a noetikou ekonomické vědy. Přiklonil se k Englišovu teleologickému způsobu nazírání, ale v podrobnostech se od něho odchyloval a polemizoval s ním. V roce 1931 musel Engliš na kritické poznámky Loevensteina k jeho teologii jako formě vědeckého poznání několikrát odmítavě reagovat v Obzoru národohospodářském. Loevenstein své pojetí teleologie zformuloval ve svém hlavním díle Velká teologie. Vyšlo však až po smrti Loevensteina zásluhou jeho žáků v roce 1934.

Mgr. Vladimír Seidl

Z díla J. Loevensteina na těchto stránkách najdete:

O jednotnou konstrukci finanční vědy (poznámky ku Englišově kritice). Praha, 1929
Capitalism at the Cross-roads. Praha, 1932
Formální vědní odvětví teleologického myšlení... Praha, 1932
Velká teleologie: Konstrukce hospodářské noetiky. Praha, 1933
Design © Grafické studio VLADO