Zlatý fond českého ekonomického myšlení 2009Zlatý fond českého ekonomického myšlení 2009
Úvodní stránka Rejstřík děl Rejstřík autorů O Zlatém fondu Kontaktní informace

Zlatý fond českého ekonomického myšlení

Ve Zlatém fondu českého ekonomického myšlení jsou zpřístupněna díla mající vztah k historickému vývoji českého ekonomického myšlení - počínaje první "národohospodářskou" učebnicí na pražské universitě napsanou Josephem Sonnenfelsem v roce 1765 a konče díly vydanými v prvních letech po skončení druhé světové války.
Z bohatého, byť neúplného badatelského fondu CIKS - VŠE v Praze jsou postupně digitalizována díla vhodná ke skenování, na něž se již nevztahuje autorský zákon. Na těchto stránkách budou zpřístupňována digitalizovaná díla českých publicistů a ekonomů, napsaná a vydaná v letech 1850 - 1933.
Vybraná díla z tohoto souboru byla - s finanční podporou grantu LI200007 MŠMT ČR - vydána na CD-ROM Zlatý fond českého ekonomického myšlení 2003.

Soubory jsou ve formátu PDF. K jejich prohlížení je třeba mít nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader, který najdete na Internetové stránce Adobe.

Třídění podle autora | podle názvu

Autor a název Rok vydání Počet stran
Bráf, A. - Almužna a mzda 1883 35
Bráf, A. - Břímě, které se dá zmenšit 1896 49
Bráf, A. - Finanční věda 1900 480
Bráf, A. - Národohospodářské potřeby České 1908 16
Bráf, A. - O nápravě měny 1892 24
Bráf, A. - O dělnické otázce... 1893 25
Bráf, A. - Samospráva (Česká politika, hlavy 2. část 4.) 1907 100
Bráf, A. - Studien über Nordböhmische Arbeiterverhältnisse 1881 164
Gruber, J. - Dr. Albín Bráf 1912 14
Gruber, J. - Albín Bráf - Život a dílo. Díl první: Paměti. 1922 233
Gruber, J. - Albín Bráf - Život a dílo. Díl druhý: Výbor statí... 1923 199
Gruber, J. - Albín Bráf - Život a dílo. Díl třetí: Výbor statí... 1923 204
Gruber, J. - Albín Bráf - Život a dílo. Díl čtvrtý: Rozličné stati. 1923 226
Gruber, J. - Albín Bráf - Život a dílo. Díl pátý: Výbor statí... 1924 270
Gruber, J. - Dopravní politika 1924 178
Gruber, J. - Idea soběstačnosti v dějinném vývoji hospodářském 1904 40
Gruber, J. - Má býti krupobitní pojištění postátněno? 1925 58
Gruber, J. - Národohospodářská theorie. Díl I. 1922 252
Gruber, J. - Nejnovější pokusy o reformu živnostenského řádu v Rakousku 1906 137
Gruber, J. - O komorách obchodních a živnostenských 1904 51
Gruber, J. - O světovém hospodářství 1900 44
Gruber, J. - O vývoji živnostenského zákonodárství v Rakousku... 1904 89
Gruber, J. - Obchodní politika 1924 275
Gruber, J. - Průmyslová politika 1922 184
Gruber, J. - Průmysl a obchod v Československé republice 1919 26
Gruber, J. - První čeští universitní učitelé národního hospodářství 1918 44
Gruber, J. - Spisy Dra. Albína Bráfa. Díl 1., svazek I. 1913 376
Gruber, J. - Spisy Dra. Albína Bráfa. Díl 1., svazek II. 1914 215
Gruber, J. - Spisy Dra. Albína Bráfa. Díl 1., svazek III. 1915 285
Gruber, J. - Úkoly národohospodářského ústavu... 1918 93
Hobza, L. - Bráfův památník 1927 121
Chleborad, F. L. - Boj o majetek 1884 252
Chleborad, F. L. - Soustava národního hospodářství politického 1869 509
Kaizl, J. - Finanční věda 1892 357
Kaizl, J. - Náprava rakouské měny 1890 55
Kaizl, J. - Národní hospodářství 1883 369
Kampelík, F. C. - Prostředky proti zlým časům 1865 64
Kampelík, F. C. - Spisy Kampelíkovy: Spořitelny... Všeobecná assekurace.. 1922 120
Kampelík, F. C. - Spořitelny po farských kollaturách ... 1861 46
Koloušek, J. - Cenné papíry ... 1909 295
Koloušek, J. - O státních dluzích, o státním úvěru, o emisích ... 1913 120
Koloušek, J. - Národní hospodářství I. 1918 266
Koloušek, J. - Národní hospodářství II. 1920 273
Koloušek, J. - Národní hospodářství III. 1921 303
Koloušek, J. - Rašínova reforma měny 1919 24
Loevenstein, J. - Capitalism at the Cross-roads 1932 166
Loevenstein, J. - Formální vědní odvětví teleologického myšlení ... 1932 24
Loevenstein, J. - O jednotnou konstrukci finanční vědy ... 1929 87
Loevenstein, J. - Velká teleologie 1933 360
Pazourek, J. - Bilance akciových společností 1906 162
Pazourek, J. - Náprava měny v československém státě 1919 38
Pazourek, J. - Národohospodářské theorie, socialisační pokusy ...1928 171
Pazourek, J. - Naše měna 1919 57
Pazourek, J. - Nové proudy ve světové obchodní politice 1929 15
Pazourek, J. - Obchodní politika... 1916 276
Pazourek, J. - Státní podniky. Státní dluhy 1924 27
Pazourek, J. - Úvěr 1929 103
Rašín, A. - Finanční a hospodářská politika československá do konce r. 1921 1922 156
Rašín, A. - Inflace a deflace 1922 24
Rašín, A. - Můj finanční plán 1920 206
Rašín, A. - Národní hospodářství 1922 393
Rašín, A. - Řeč ministra financí Dra Al. Rašína O přechodném hospodářství 1918 34
Rieger, F. L. - O statcích a pracích nehmotných ... 1850 76
Rieger, F. L. - Průmysl a postup výroby jeho ... 1860 203
Talíř, M. - Poplatky a kolky v Rakousku 1896 848
Design © Grafické studio VLADO