Zlatý fond českého ekonomického myšleníZlatý fond českého ekonomického myšlení
Úvodní stránka Rejstřík děl Rejstřík autorů O Zlatém fondu Kontaktní informace

Spisy Kampelíkovy - Spořitelny. Assekurace.

Obsah

Bibliografické údaje

Název: Spisy Kampelíkovy - Spořitelny po farských kollaturách.... Všeobecná assekurace...
Autor: Kampelík, František Cyril
Vydáno: V Praze 1922. Nákladem Kampelíkova fondu.
Rok vydání: 1922

Titulní list

Obsah:

Titulní listy s. 4 - 8 PDF soubor 1,0 MB
Poznámky vydavatele s. 9 - 10 PDF soubor 0,1 MB
MUDr. František Cyril Kampelík s. 11 - 28 PDF soubor 1,7 MB
Spořitelny
Titulní listy s. 29 - 30 PDF soubor 0,1 MB
U nás posud mnoho kapitálů mrtvěno bývá s. 31 - 34 PDF soubor 0,3 MB
Spořitelny mrtvé kapitálky sbírají, aby k práci a obživě obrátěny byly s. 35 - 39 PDF soubor 0,4 MB
Sestava kollaturní spořitelny s. 40 - 43 PDF soubor 0,3 MB
Jakého prospěchu by kollaturní spořitelny občanům poskytovaly s. 43 - 52 PDF soubor 0,9 MB
Stanovy pro kollaturní spořitelny s. 53 - 59 PDF soubor 0,5 MB
Vzorky či formuláře kněh pro kollaturní spořitelny s. 60 - 66 PDF soubor 0,4 MB
Úkony čili manipulace spořitelní ředitela s. 67 - 68 PDF soubor 0,1 MB
Slovo o domnělé nesnázi s. 68 - 74 PDF soubor 0,4 MB
Assekurace
Titulní listy s. 75 - 76 PDF soubor 0,1 MB
Dosud málo průmyslovými se osvědčujeme s. 77 - 79 PDF soubor 0,2 MB
Zakládejme okresné nebo krajské všeobecné assekurace s. 79 - 84 PDF soubor 0,5 MB
Prospěch domácích assekurac s. 84 - 86 PDF soubor 0,2 MB
Jak by domácí assekurace na blahobyt národní působila? s. 87 - 90 PDF soubor 0,3 MB
Assekuracemi všeho druhu výnosněji opravíme orbu a její průmysl s. 90 - 92 PDF soubor 0,3 MB
Jak by župní nebo krajské všeobecné pojistovny zniknouti mohly s. 93 - 96 PDF soubor 0,4 MB
Jak by hospodárská radda v obci měla býti sestavena s. 96 - 97 PDF soubor 0,2 MB
A co by nám hospodárská radda v obci prospěla? s. 98 - 101 PDF soubor 0,3 MB
Obrys prozatimných stanov s. 101 - 104 PDF soubor 0,3 MB
Další vysvětlivky o krajské assekuraci s. 104 - 108 PDF soubor 0,4 MB
Vzájemná assekurace s. 108 - 110 PDF soubor 0,2 MB
Pojistovny na příspěvkách založené se pro nás nejlépe hodějí s. 110 - 113 PDF soubor 0,3 MB
Něco na dovtip s. 113 - 115 PDF soubor 0,3 MB
Mnozí nám radějí, abychom se vlastenecké assekurace v Praze drželi s. 116 - 117 PDF soubor 0,2 MB
Můžeme někoho donucovat, aby k blahobytu obecnému přispíval? s. 118 - 121 PDF soubor 0,3 MB
Jak by česká assekurace po čechosl. vlastech dobročiniti mohla i měla s. 121 - 122 PDF soubor 0,1 MB

Rejstřík děl

Design © Grafické studio VLADO