Zlatý fond českého ekonomického myšleníZlatý fond českého ekonomického myšlení
Úvodní stránka Rejstřík děl Rejstřík autorů O Zlatém fondu Kontaktní informace

Bráfův památník

Obsah

Bibliografické údaje

Název: Bráfův památník vydaný k slavnosti odhalení pamětní desky na rodném domě Dra. Albína Bráfa
v Třebíči ve dnech 16.-18. září 1927 u příležitosti patnáctého výročí jeho úmrtí.
Autor: red. JUDr. Hobza, Ladislav
Vydáno: Vydal Spolek absolventů Obchodní akademie Dra. A Bráfa v Třebíči. Tisk J. F. Kubeš, spol.S O. R. v Třebíči
Rok vydání: 1927

Titulní list

Obsah:

Titulní list s.1-3PDF soubor 0,5 MB
Dr. L. Hobza: Několik slov úvodem s.3-5PDF soubor 0,2 MB
Judr. Karel Engliš: Řeč pronesená při slavnosti......s.6-11PDF soubor 0,5 MB
Vzpomínky na A. Bráfa I:s.12-35PDF soubor 2,6 MB
(Dr. C. Horáček, Dr. Dobroslav Krejčí, Dr. Josef Drachovský, Dr. Mildschuh, Dr. Josef Macek, Dr. M. Schindler,
Dr. E. Schoenbaum, Dr. Otakar Sommer, Dr. F. Vavřínek, Dr. Jan Kapras, Dr. Jaroslav Stránský)
Vzpomínky na A. Bráfa II:s.36-57PDF soubor 2,6 MB
(Dr. Jan Žáček, Dr. Vilém Pospíšil, Dr. Jan Preiss, Dr. Emil Roos, Dr. Jos. Hraše, JUDr. Vincenc Dewetter,
Dr. Čeněk Klier, JUDr. Václav Peča, Dr. Jindřich Chylík, JUDr. Antonín Schauer)
Vzpomínky na A. Bráfa III.:s.58-79PDF soubor 2,1 MB
(Dr. Rudolf Hotowetz, Ing. Bedřich Mansfeld, Dr. Václav Schuster, JUDr. Rich. Fischer, Dr. Alfred M. Meyer,
Dr. Karel Růžička, Dr. Ing. Edvard Reich, Lad. Tvarůžek, Dr. Karel Havelka, Dr. V. Mildschuh, Vojtěch Šerý)
Vzpomínky na A. Bráfa IV.:s.80-97PDF soubor 2,1 MB
(JUDr. Lev Winter, Dr. Jaromír Basch, JUDr. Vladimír Tuscher, JUDr. Michal Navrátil, Jindřich Šrámek,
K. Fišara, Josef Konvička, Dr. Vladimír Fáček)
Vzpomínky na A. Bráfa V.:s.98-113PDF soubor 1,3 MB
(Adolf Prokůpek, Jos. Šamalík, Ferdinand Jirásek, Dr. Frant. Racek, Antonín Šíma, František Palacký,
Jos. Roman Novotný)
Program slavnostis.114-115PDF soubor 0,1 MB
Doslovs.116-117PDF soubor 0,1 MB
Obsah s.118-119 PDF soubor 0,1 MB
Chyby tiskus.120 PDF soubor 0,1 MB
Titulní lists.121PDF soubor 0,1 MB

Rejstřík děl

Design © Grafické studio VLADO