Zlatý fond českého ekonomického myšleníZlatý fond českého ekonomického myšlení
Úvodní stránka Rejstřík děl Rejstřík autorů O Zlatém fondu Kontaktní informace

Poplatky a kolky v Rakousku

Obsah

Bibliografické údaje

Název: Poplatky a kolky v Rakousku
Autor: Talíř, M.
Vydáno: Tiskem a nákladem Národní tiskárny a nakladatelstva
Rok vydání: 1896

Titulní list

Obsah:

Titulní list s. a-bPDF soubor 0,1 MB
Předmluva s. cPDF soubor 0,1 MB
Obsah s. d-iPDF soubor 0,2 MB
Porovnání s. j-kPDF soubor 0,1 MB
Úvod s. 1-12PDF soubor 0,8 MB
Předmět poplatků s. 13-49PDF soubor 2,2 MB
Druhy poplatků s. 49-52PDF soubor 0,2 MB
O hodnotě předmětů poplatků s. 53-77PDF soubor 1,5 MB
Poplatek škálový s. 77-152PDF soubor 4,2 MB
Poplatek procentový s. 152-243PDF soubor 4,9 MB
Poplatek stálý s. 244-246PDF soubor 0,1 MB
A. Spisy a vyhotovení s. 246-339PDF soubor 5,3 MB
B. Právní listy s. 340-392PDF soubor 2,9 MB
Způsoby zapravování poplatku s. 392-429PDF soubor 2,1 MB
Oznamování poplatných právních jednání a výkonů úřadních s. 429-464PDF soubor 1,9 MB
O povinnosti zapracovati poplatek s. 464-484PDF soubor 1,0 MB
Postoupení poplatku a placení poplatků s. 485-512PDF soubor 1,4 MB
O přestoupení zákona s. 512-561PDF soubor 2,6 MB
Osvobození od poplatků s. 561-722PDF soubor 8,9 MB
Úřady, jimž přísluší vyměřovati poplatky a obor jejich působnosti s. 722-728PDF soubor 0,4 MB
Výměna známek kolkových a blanketů kolkovaných s. 728-734PDF soubor 0,4 MB
Chronologický seznam zákonů, nařízení a pod. s. 735-775PDF soubor 1,9 MB
Abecední rejstřík s. 776-847PDF soubor 5,0 MB
Oprava důležitých chyb tiskových s. 848PDF soubor 0,1 MB

Rejstřík děl

Design © Grafické studio VLADO