Zlatý fond českého ekonomického myšlení 2009Zlatý fond českého ekonomického myšlení 2009
Úvodní stránka Rejstřík děl Rejstřík autorů O Zlatém fondu Kontaktní informace

Josef Kaizl

1854 - 1901

 

Josef KaizlJUDr. Josef Kaizl - národohospodář, právník, politik, narodil se 10. června 1854 ve Volyni, zemřel 19. srpna 1901 v  Miskovicích u Soběslavi

Od roku 1879 doc. Národního hospodářství na pražské univerzitě, od 1883 mimořádný, od 1897 řádný profesor . Jeho vědecká činnost zejména v oboru finanční vědy byla významná a dostalo se jí uznání také v cizině. Snažil se o teoretické zdůvodnění tradičních pouček finanční vědy, a kdyby v posledních letech svého života nebyl tak silně zabrán politikou, byl by asi dosáhl ještě větších vědeckých úspěchů. Už jeho první spis, napsaný ve Strassburku a vydaný 1879 v Lipsku / Der Kampf um die Gewerbereform und Gewerbefreiheit in Bayern 1799 – 1868/ dosáhl ceny strassburské univerzity. Jeho Finanční věda vyšla též německy a italsky. Psal hodně o soudobých otázkách národohospodářských a finančních do českých i cizích listů a odborných revuí. Politicky se uplatnil nejprve ve straně staročeské, kde byl stoupencem státoprávního radikalismu, 1885 byl zvolen do říšské rady, ale záhy se se stranou rozešel a vzdal se mandátu. Postupně zaujímal realističtější hledisko k daným možnostem českého národa a viděl přední  úkol v jeho hospodářském povznesení Státního českého práva neopustil, ale nejlepší záruku v bezpečnosti českého národa viděl v silném, spravedlivém Rakousku. 1890-1891 byl poslancem za pražskou obchodní komoru, přiklonil se k ke straně mladočeské a byl pak jejím poslancem 1891 – 1901 /1895-1901 též zemským/. Svými odbornými znalostmi a rozvážným postupem nabyl značného vlivu v české i rakouské politice a 7.3.1898 byl jmenován ministrem financí v Thunově vládě. Byl nejvýznamnější osobností ve vládě a uskutečnil mnoho ze svých plánů prospívajících Rakousku i českému národu. Za jeho vlády se dostalo do ministerstva financí několik kvalifikovaných českých úředníků, kteří pak po převratu přišli vhod pro organizaci čs. ministerstva financí. Měl také významný podíl na zřízení české techniky v Brně. Po demisi Thunovy vlády 2.10.1899 byl Kaizl místopředsedou českého poslaneckého klubu.

Mgr. Vladimír Seidl

Z díla J. Kaizla na těchto stránkách najdete:

Finanční věda. Praha, 1892
Náprava rakouské měny. Praha, 1890
Národoní hospodářství. Praha, 1883

Design © Grafické studio VLADO