Zlatý fond českého ekonomického myšleníZlatý fond českého ekonomického myšlení
Úvodní stránka Rejstřík děl Rejstřík autorů O Zlatém fondu Kontaktní informace

Bilance akciových společností

Obsah

Bibliografické údaje

Název: Bilance akciových společností
Autor: Pazourek, Josef
Vydáno: V Praze 1906. Nákladem spolku "Merkur". - Tiskem Edv. Leschningra v Praze. V komisi knihkupectví Fr. Řivnáče..
Rok vydání: 1906

Titulní list

Obsah:

Titulní listys. 1 - 3PDF soubor0,1 MB
Úvods. 4PDF soubor0,1 MB
I. Pojem bilance vůbec a její souvislost s ostatní účetní soustavous. 5 - 14PDF soubor0,7 MB
II. Stručný historický vývoj bilance vůbecs. 15 - 17 PDF soubor0,2 MB
III. Bilance společností akciových povšechněs. 18 - 21PDF soubor0,3 MB
IV. Druhy rozvahs. 22 - 26PDF soubor0,3 MB
V. Theorie bilancí akciových společnostís. 27 - 31PDF soubor0,4 MB
VI. Právní význam bilancí. Právo rozvahovés. 32 - 37PDF soubor0,5 MB
VII. Stavba bilancís. 38 - 49PDF soubor1,1 MB
VIII. Oceňování součástí jmění pro rozvahu povšechněs. 50 - 79PDF soubor2,5 MB
IX. Jednotlivé položky rozvažní:
A. Účty majetkovés. 80 - 130PDF soubor4,4 MB
B. Účty čistého jměnís. 130 - 153PDF soubor2,1 MB
Zkratkys. 154 - 156PDF soubor0,2 MB
Obsahs. 157 - 158PDF soubor0,1 MB
Seznam věcnýs. 159 - 162PDF soubor0,2 MB

Rejstřík děl

Design © Grafické studio VLADO