Zlatý fond českého ekonomického myšleníZlatý fond českého ekonomického myšlení
Úvodní stránka Rejstřík děl Rejstřík autorů O Zlatém fondu Kontaktní informace

O státních dluzích, o státním úvěru,
o emisích a konversích státních půjček

Obsah

Bibliografické údaje

Název: O státních dluzích, o státním úvěru, o emisích a konversích státních půjček
Autor: Koloušek,Jan
Vydáno: Nákladem Sdružení Českoslovanského úřednictva ústavů peněžních v Praze - Knihtiskárna Melantrich"
Rok vydání: 1913

Titulní list

Obsah:

Titulní lists. 1-2PDF soubor 0,1 MB
Nynější výše a náklady státních dluhů evropských s. 3-5PDF soubor 0,1 MB
Vývoj státních dluhů evropských (zvláště ve Velké Británii a ve Franiciis. 5-17PDF soubor 0,8 MB
Vyvoj státních dluhů rakouských až do vyrovnání rakousko-uherského s. 18-30PDF soubor 0,8 MB
Vývoj samostatných dluhů rakouských až do nejnovější dobys. 31-42PDF soubor 0,7 MB
Vývoj státních dluhů uherských s. 42-50PDF soubor 0,6 MB
Státní úvěr a jeho povaha i podmínky s. 50-63PDF soubor 0,9 MB
O vydávání a emisních kursech státních půjčeks. 63-77PDF soubor 1,1 MB
Emise a emisní kursy důležitějších státních půjček evropskýchs. 78-94PDF soubor 1,2 MB
Konverse státních půjček al pari s. 94-106PDF soubor 0,9 MB
Konverse státních půjček se zvýšením (snížením) normálního kapitálu. s. 106-118PDF soubor 0,9 MB
Doslov s. 119-120PDF soubor 0,1 MB

Rejstřík děl

Design © Grafické studio VLADO