Zlatý fond českého ekonomického myšlení 2009Zlatý fond českého ekonomického myšlení 2009
Úvodní stránka Rejstřík děl Rejstřík autorů O Zlatém fondu Kontaktní informace

Jan Koloušek

english version

1859 - 1921

 

Na přelomu 19. a 20. století patřil Jan Koloušek ke známým a velice plodným českým ekonomům s pověstí "polyhistora" s obdivuhodnou pamětí pro dějiny a matematiku. Národohospodářské znalosti získával u Bráfa a Kaizla, jako profesor národního hospodářství na technice v Brně a posléze v Praze poskytl včas pomocnou ruku nejdříve Englišovi a o deset let později Mackovi.

Narodil se 15.prosince 1859 v Horní Rožínce na Moravě. V Brně absolvoval slovanské gymnázium a v Praze Právnickou fakultu na české univerzitě. Po studiích vyučoval na Obchodní akademii v Chrudimi a pak na Českoslovanské obchodní akademii v Praze. Publikováním článků o historii, filosofických otázkách a finančních tématech brzy na sebe upozornil. Josef Kaizl ho v roce 1899 povolal na ministerstvo financí ve Vídni jako sekčního radu do odboru pro konversi státního dluhu. V letech 1903 až 1912 působil jako profesor národního hospodářství, finanční vědy a statistiky na České vysoké škole technické v Brně. Když odcházel do Prahy na Českou vysokou školu technickou, jako svého nástupce doporučil Karla Engliše. Po vypuknutí první světové války publikoval v Naší době odvážné články o českém hospodářství, dokazující jeho přebytkovost a nezávislost. Kolouškovy propočty posloužily T. G. Masarykovi v jeho zahraniční činnosti, ale i později při mírových jednáních v Paříži, kterých se Koloušek účastnil jako význačný expert československé delegace (jedním z dalších expertů byl i mladý ekonom Josef Macek). Po návratu do Prahy se zapojil do formování Vysoké školy obchodní na ČVUT. Byl mimo jiné hlavním referentem habilitační komise, zabývající se žádostí Josefa Macka, tehdy odborového rady Státního pozemkového úřadu, o habilitaci z národního hospodářství. Koloušek měl ještě možnost schválit Mackovu habilitační práci a navrhnout, aby se v řízení pokračovalo. Krátce nato Koloušek na jaře 1921 umírá. Jeho místo na Vysoké škole obchodní převzal Josef Macek.

Koloušek se v politice příliš neangažoval. Krátký čas byl za národně demokratickou stranu poslancem revolučního Národního shromáždění. Nebyl stoupencem Rašínovy snahy o zhodnocení čs. měny a své hledisko pro zákonnou devalvaci vyložil ve spise Rašínova reforma měny 1919.

Koloušek nebyl tvůrčím teoretikem, spíše byl pozorovatelem a vykladačem ekonomického dění. Souhrnným vyústěním Kolouškovy vědecké práce je Národní hospodářství o třech dílech.

Mgr. Vladimír Seidl

Z díla J. Kolouška na těchto stránkách najdete:

Cenné papíry. Praha, 1909
České hospodářské a kulturní potřeby ve státním rozpočtu rakouském. Praha, 1912
Rašínova reforma měny. Praha, 1919
Národní hospodářství I. Praha, 1918
Národní hospodářství II. Praha, 1920
Národní hospodářství III. Praha, 1921
O státních dluzích. Praha, 1913
Design © Grafické studio VLADO