Zlatý fond českého ekonomického myšleníZlatý fond českého ekonomického myšlení
Úvodní stránka Rejstřík děl Rejstřík autorů O Zlatém fondu Kontaktní informace

Nejnovější pokusy o reformu živnostenského řádu v Rakousku

Obsah

Bibliografické údaje

Název: Nejnovější pokusy o reformu živnostenského řádu v Rakousku
Autor: Gruber, Josef
Vydáno: Nákladem obchodní a živnostenské komory. - Tiskem F.B. Batovce v Praze
Rok vydání: 1906

Titulní list

Obsah:

Titulní list s. 1-2 PDF soubor 0,3 MB
Úvod s. 3-4 PDF soubor 0,1 MB
Vzrůst celkového významu průmyslu v hospodářství národním s. 5-12 PDF soubor 0,3 MB
Vládní předloha na změnu a doplnění živnostenského řádu z ledna 1905 s. 13-19 PDF soubor 0,3 MB
Ustanovení vládní předlohy o průkazu způsobilosti s. 20-27 PDF soubor 0,3 MB
Obligatorní učednická zkouška pro živnosti řemeslnické s. 28-32 PDF soubor 0,2 MB
Obligatorní zkouška mistrovská s. 33-43 PDF soubor 0,5 MB
Předpisy vládní osnovy o učednictví s. 44-47 PDF soubor 0,1 MB
Průkaz způsobilosti pro detailní živnosti obchodní s. 48-59 PDF soubor 0,5 MB
Předpisy vládní předlohy na ochranu živnosti hostinské s. 60-65 PDF soubor 0,2 MB
Nové rozdělení živností s. 66-73 PDF soubor 0,3 MB
Předpisy o objemu práv živnostenských s. 74-82 PDF soubor 0,4 MB
Společenstevní organizace s. 83-102 PDF soubor 0,9 MB
Territoriální svazy společenstev s. 103-108 PDF soubor 0,2 MB
Přestupky a tresty dle živnostenského řádu s. 109-114 PDF soubor 0,2 MB
Zakončení prací permanentního výboru s. 115-122 PDF soubor 0,3 MB
Změny přijaté ve druhém čtení s. 123-131 PDF soubor 0,4 MB
Literatura s. 132-133 PDF soubor 0,1 MB
Obsah s. 134-137 PDF soubor 0,1 MB

Rejstřík děl

Design © Grafické studio VLADO