Zlatý fond českého ekonomického myšlení 2009Zlatý fond českého ekonomického myšlení 2009
Úvodní stránka Rejstřík děl Rejstřík autorů O Zlatém fondu Kontaktní informace

Josef Gruber

english version

1865 - 1925

 

Josef Gruber Třicet let na přelomu 19. a 20. století patřil Josef Gruber ke špičkovým a velice plodným českým ekonomům. Spolu s Cyrilem Horáčkem razil cestu ucelenému ekonomickému myšlení v oblasti ekonomické politiky - na rozdíl od jejich učitelů, Kaizla a Bráfa, kteří se soustřeďovali spíše na ekonomickou teorii. K velkým zásluhám Grubera patří i to, že spolu s C. Horáčkem shromáždil, utřídil a vydal osmidílné spisy A. Bráfa.

Josef Gruber se narodil 3. listopadu 1865 v Luži. Absolvoval gymnázium v Litomyšli a Právnickou fakultu v Praze. Po promoci v roce 1890 pracoval čtrnáct let jako úředník pražské Obchodní a živnostenské komory. Postupně zastával různé, stále významnější funkce a zabýval se prakticky všemi obory národohospodářské a sociální politiky. Od roku 1896 až do konce života byl téměř třicet let v čele významného časopisu Obzor národohospodářský, do něhož sám napsal velice mnoho příspěvků. Jeho bystré glosy k časovým událostem jsou vlastně třicetiletou kronikou českého národohospodářského života a vývoje. V letech 1900 - 1918 byl předsedou České společnosti národohospodářské a generálním jednatelem Národohospodářského ústavu České akademie věd. Od roku 1901 vyučoval na Právnické fakultě, později také i na české technice v Praze. Velice mnoho vykonal pro ekonomickou osvětu české společnosti jak veřejnými přednáškami, tak i neobyčejně rozsáhlou publicistickou činností. Přestože hájil zásady hospodářského liberalismu, byl stoupencem výrazné státní sociální politiky, což měl možnost prokázat jako ministr sociální péče v úřednické vládě Jana Černého (od září 1920 do září 1921) a ve funkci prvního předsedy Sociálního ústavu. Zemřel 2. května 1925 v Praze při cestě tramvají.

Ve své publicistické a vědecké činnosti se Gruber dotýkal velké škály témat, od živnostenského zákonodárství přes vodní dopravu po populační politiku. Výsledky svého soustavného studia hospodářské politiky shrnul do čtyř knih o politice průmyslové, zemědělské, obchodní a dopravní. Podle profesora Vencovského "v celkovém Gruberově pohledu na národohospodářskou politiku … převažoval jednak popis stávající praxe a jednak historie této praxe od starověku až po současnost. Teorie hospodářské politiky u něho ustupovala do pozadí, téměř zanikala". Přesto v téměř nepřeberném díle Josefa Grubera pozorný čtenář nalezne mnoho podrobných informací, zajímavých postřehů a inspirativních hledisek.

Mgr. Vladimír Seidl

Z díla J. Grubera na těchto stránkách najdete:

O světovém hospodářství. Praha, 1900
Idea soběstačnosti v dějinném vývoji národohospodářském. Praha, 1904
Národohospodářské theorie I. Praha, 1922
Průmyslová politika. Praha, 1922
Dopravní politika. Praha, 1924
Obchodní politika. Praha, 1924
Dr. Albín Bráf. Praha, 1912
O komorách obchodních a živnostenských. Praha, 1904
O vývoji živnostenského zákonodárství v Rakousku... Praha, 1904
Nejnovější pokusy o reformu živnostenkého řádu v Rakousku. Praha, 1906
Úkoly národohospodářského ústavu... Praha, 1918
Průmysl a obchod v Československé republice. Praha, 1919
Má býti krupobitní pojištění postátněno? Praha, 1925
První čeští universitní učitelé národního hospodářství. Praha, 1912
Design © Grafické studio VLADO