Zlatý fond českého ekonomického myšleníZlatý fond českého ekonomického myšlení
Úvodní stránka Rejstřík děl Rejstřík autorů O Zlatém fondu Kontaktní informace

Obchodní politika

Obsah

Bibliografické údaje

Název: Obchodní politika
Autor: Gruber, Josef
Vydáno: V Praze. Nákladem spolku českosl. právníků Všehrd. 1924. Třetí, doplněné vydání. Tiskem knihtiskárny Typus na Smíchově.
Rok vydání: 1924

Titulní list

Obsah:

Titulní listys. 1 - 3 PDF soubor 0,1 MB
Předmluvas. 4 PDF soubor 0,1 MB
1. Pojem a znaky tržbys. 5 - 6 PDF soubor 0,1 MB
2. Národohospodářský a sociologický význam tržbys. 6 - 9 PDF soubor 0,3 MB
3. Druhy a tvary tržbys. 9 - 11 PDF soubor 0,2 MB
4. Historický vývoj tržbys. 11 - 28 PDF soubor 1,7 MB
5. Tendence vývoje tržby v přítomnostis. 28 - 31 PDF soubor 0,3 MB
6. Tržební politikas. 31 PDF soubor 0,1 MB
7. Vnitřní politika tržebnís. 31 - 35 PDF soubor 0,4 MB
8. Trhys. 35 - 38 PDF soubor 0,4 MB
9. Obchodní školství, zvláště v našich zemíchs. 39 - 44 PDF soubor 0,5 MB
10. Vnější politika tržebnís. 44 - 46 PDF soubor 0,3 MB
11. Dějiny tržební politiky vůbecs. 46 - 61 PDF soubor 1,5 MB
12. Obchodní politika Velké Británies. 61 - 65 PDF soubor 0,5 MB
13. Obchodní politika Francies. 65 - 70 PDF soubor 0,5 MB
14. Obchodní politika Německas. 70 - 77 PDF soubor 0,7 MB
15. Obchodní politika říše rakouskés. 77 - 89 PDF soubor 1,2 MB
16. Obchodní politika Ruskas. 89 - 90 PDF soubor 0,2 MB
17. Obchodní politika Americké Unies. 90 - 93 PDF soubor 0,4 MB
18. Účinky války na mezinárodní obchods. 93 - 98 PDF soubor 0,6 MB
19. Obchodní politika po světové válces. 98 - 109 PDF soubor 1,1 MB
20. Mezinárodní hospodářské úmluvy dle mírových smluvs. 109 - 112 PDF soubor 0,4 MB
21. Obchodní a celní politika čsl. republikys. 112 - 127 PDF soubor 1,4 MB
22. Pojem a druhy cels. 127 - 134 PDF soubor 0,7 MB
23. Soustava tržební svobody a soustava celní ochranys. 134 - 136 PDF soubor 0,2 MB
24. Celní ochrana průmyslovás. 136 - 137 PDF soubor 0,2 MB
25. Celní ochrana zemědělskás. 137 - 145 PDF soubor 0,8 MB
26. Ochranná cla vůbecs. 146 - 147 PDF soubor 0,2 MB
27. Účinky cel na ceny zboží a na finance státnís. 147 - 150 PDF soubor 0,3 MB
28. Celní technikas. 151 - 152 PDF soubor 0,2 MB
29. Celní právos. 152 - 158 PDF soubor 0,6 MB
30. Obchodní smlouvys. 158 - 163 PDF soubor 0,5 MB
31. Zásada národní rovnosti a zásada největších výhod ve smlouváchs. 163 - 170 PDF soubor 0,7 MB
32. Výjimky z výhodnostní doložky v obchodních smlouváchs. 170 - 174 PDF soubor 0,4 MB
33. Smlouvy tarifní a tarif dvojitýs. 174 - 177 PDF soubor 0,3 MB
34. Tržební svoboda a dovozná cla ve smlouvách obchodníchs. 177 - 181 PDF soubor 0,4 MB
35. Řízení zušlechťovacís. 181 - 183 PDF soubor 0,2 MB
36. Vývozní náhrady a vývozní premies. 183 - 188 PDF soubor 0,5 MB
37. Výhody pohraničního obchodus. 188 - 189 PDF soubor 0,2 MB
38. Celní spolky (jednoty)s. 189 - 192 PDF soubor 0,3 MB
39. Celní války a bojovná clas. 192 - 194 PDF soubor 0,3 MB
40. Vývoz a dovozs. 195 - 201 PDF soubor 0,6 MB
41. Stát agrární či průmyslovýs. 201 - 204 PDF soubor 0,3 MB
42. Konsulátys. 204 - 208 PDF soubor 0,4 MB
43. Obchodní emigrace a obchodní komory v ciziněs. 208 - 211 PDF soubor 0,3 MB
44. Obchodní musea a informační kancelářes. 211 - 214 PDF soubor 0,4 MB
45. Vzorkové sklady, výstavy a veletrhys. 215 - 218 PDF soubor 0,4 MB
46. Banky osadní a zámořskés. 218 - 219 PDF soubor 0,2 MB
47. Jiná zařízení k podpoře tržby zahraniční veřejnou správous. 219 - 221 PDF soubor 0,2 MB
48. Statistika vnější tržbys. 221 - 229 PDF soubor 0,8 MB
49. Bilance tržební a bilance platebnís. 229 - 232 PDF soubor 0,3 MB
50. Některé poučky z číslic mezinárodní statistiky tržebnís. 232 - 242 PDF soubor 0,9 MB
51. Politika koloniálnís. 242 - 246 PDF soubor 0,4 MB
52. Dějiny novější koloniální politikys. 246 - 253 PDF soubor 0,7 MB
53. Koloniální politika podle mírových smluvs. 253 - 257 PDF soubor 0,4 MB
54. Obchodněpolitické vztahy mezi koloniemi a jejich zeměmi mateřskými s. 257 - 264 PDF soubor 0,7 MB
55. Sociální otázka v obchoděs. 264 - 270 PDF soubor 0,6 MB
Literaturas. 271 - 273 PDF soubor 0,2 MB
Obsahs. 274 - 275 PDF soubor 0,1 MB

Rejstřík děl

Design © Grafické studio VLADO