Zlatý fond českého ekonomického myšleníZlatý fond českého ekonomického myšlení
Úvodní stránka Rejstřík děl Rejstřík autorů O Zlatém fondu Kontaktní informace

Cenné papíry, jich národohospodářský, veřejný a obchodní význam

Obsah

Bibliografické údaje

Název: Cenné papíry, jich národohospodářský, veřejný a obchodní význam. Druhé, úplně přepracované a rozhojněné vydání.
Autor: Koloušek, Jan
Vydáno: V Praze. Nákladem obchodního spolku Merkur v Praze. V komisi knihkupectví Fr. Řivnáče, Praha Na Příkopě. Tiskem F. B. Batovce v Praze.
Rok vydání: 1909

Titulní list

Obsah:

Titulní listy s. I - II PDF soubor 0,1 MB
Z předmluvy k prvému vydání s. III - IV PDF soubor 0,1 MB
Předmluva k druhému vydání s. V - VII PDF soubor 0,3 MB
I. Národohospodářský význam cenných papírů a úprava jejich oběhu (cirkulace)
1. Úvěr a jeho sprostředkování cennými papíry s. 1 - 6 PDF soubor 0,5 MB
2. Roztřídění cenných papírů s. 6 - 11 PDF soubor 0,5 MB
3. Částečné dluhopisy s. 11 - 19 PDF soubor 0,8 MB
4. Akcies. 19 - 24 PDF soubor 0,5 MB
5. Směnky a jiné obchodní papírys. 24 - 32 PDF soubor 0,8 MB
6. Upravení oběhu cenných papírů zvykovým právem a positivním zákonodárstvíms. 33 - 45 PDF soubor 1,1 MB
II. Bursovní obchody s cennými papíry
1. Peněžní bursa nejvhodnějším tržištěm na cenné papírys. 46 - 53 PDF soubor 0,7 MB
2. Bursovní obchody efektivní a lhůtní (diferenční)s. 53 - 62 PDF soubor 1,0 MB
3. Formy obchodů uzavíraných na burses. 63 - 73 PDF soubor 1,0 MB
III. Bankovní obchody založené na cenných papírech
1. Kterak činnost bankovní souvisí úzce s cennými papírys. 74 - 84 PDF soubor 1,0 MB
2. Obchody zakladatelské; emise akcií a částečných dluhopisůs. 85 - 95 PDF soubor 1,0 MB
3. Escompt a lombards. 95 - 104 PDF soubor 0,8 MB
IV. Státní dluhy nejdůležitějších evropských zemí zahraničních
1. Anglické státní dluhy, jich vývoj a dnešní stavs. 105 - 109 PDF soubor 0,3 MB
2. Francouzský státní dluhs. 110 - 114 PDF soubor 0,3 MB
3. Státní a říšské dluhy německés. 114 - 121 PDF soubor 0,6 MB
4. Státní dluhy ruské, italské, některých zemí balkanských a belgickés. 121 - 127 PDF soubor 0,5 MB
V. Státní a jiné veřejné dluhy rakouskouherské
1. Vývoj státních dluhů rakouských před vyrovnáním s Uhrami v r. 1867s. 128 - 140 PDF soubor 0,9 MB
2. Všeobecný státní dluh rakouskýs. 140 - 146 PDF soubor 0,5 MB
3. Dluh království a zemí v říšské radě zastoupenýchs. 146 - 154 PDF soubor 0,7 MB
4. Jiné veřejné půjčky rakouskés. 154 - 158 PDF soubor 0,4 MB
5. Státní a jiné veřejné dluhy zemí koruny uherskés. 158 - 167 PDF soubor 0,8 MB
VI. Bankovní dílčí úpisy, prioritní obligace a jiné dluhopisy soukromé
1. Zástavní listy a ostatní bankovní dílčí úpisys. 168 - 179 PDF soubor 0,9 MB
2. Prioritní obligace drah a jiných společnostís. 179 - 183 PDF soubor 0,4 MB
3. Loterní půjčky a promesys. 183 - 187 PDF soubor 0,4 MB
4. Akcie různých podniků rakousko-uherskýchs. 187 - 204 PDF soubor 1,4 MB
VII. Koupě a prodej částečných dluhopisů
1. Udávání cen dílčích úpisů na bursách. Obchody s nimis. 205 - 210 PDF soubor 0,3 MB
2. Emisní kursy půjčeks. 210 - 225 PDF soubor 1,3 MB
3. Konverse půjček v částečných dluhopisechs. 225 - 244 PDF soubor 1,7 MB
4. Výnosnost (rentabilita) cenných papírůs. 244 - 255 PDF soubor 0,9 MB
VIII. Platební funkce směnek na cizí místa (devis)
1. Vyrovnání platů a inkasování pohledávek v cizině pomocí deviss. 256 - 261 PDF soubor 0,4 MB
2. Obchod devisami na cizozemských bursáchs. 261 - 268 PDF soubor 0,6 MB
3. Koupě a prodej akcií na vídeňské burses. 268 - 275 PDF soubor 0,5 MB
4. Arbitrage s cennými papíry rakousko-uherskými na různých bursáchs. 275 - 283 PDF soubor 0,5 MB
Obsahs. 284 - 285 PDF soubor 0,1 MB
Dodatky a některé hrubší omyly tiskovés. 286 - 287 PDF soubor 0,1 MB

Rejstřík děl

Design © Grafické studio VLADO