Zlatý fond českého ekonomického myšleníZlatý fond českého ekonomického myšlení
Úvodní stránka Rejstřík děl Rejstřík autorů O Zlatém fondu Kontaktní informace

Národní hospodářství II.

Obsah

Bibliografické údaje

Název: Národní hospodářství II.
Autor: Koloušek, Jan
Vydáno: V Praze. Nákladem České matice technické. V komisi knihkupectví F. Řivnáče v Praze. 1920.
Rok vydání: 1920

Titulní list

Obsah:

Titulní lists. a PDF soubor 0,1 MB
Obsah s. b PDF soubor 0,1 MB
Hrubší omyly tiskové a některé doplňky s. c PDF soubor 0,1 MB
Předmluva s. d - g PDF soubor 0,3 MB
D. Podnikatelská organisace a její koncentrace
24. Vznik a vývoj podnikatelské soustavy s. 1 - 11 PDF soubor 1,2 MB
25. Pojem a podstata podniků s. 11 - 19 PDF soubor 1,0 MB
26. Roztřiďování podniků s. 20 - 25 PDF soubor 0,6 MB
27. Společnosti kapitálové (akciové) a jiné soukromé podniky sociálního rázu s. 25 - 39 PDF soubor 1,6 MB
28. O hodnotě a ceně s. 39 - 50 PDF soubor 1,4 MB
29. Technické a sociální důsledky soustavy podnikatelské s. 51 - 59 PDF soubor 1,2 MB
30. Práce svobodná: sociální nevýhody nevolné práce pro podnikání s. 59 - 66 PDF soubor 1,0 MB
31. Volná konkurence. Různé omezování volné konkurence, po případě její odstraňování s. 66 - 72 PDF soubor 0,9 MB
32. Koncentrace provozů podnikových, ustupování provozu malého s. 72 - 82 PDF soubor 1,1 MB
33. Pokroky koncentrace provozní v jednotlivých průmyslech s. 82 - 101 PDF soubor 1,8 MB
E. O penězích, o měně a o pěněžitých cenách
34. Peníze jakožto nástroj lidského hnotného společenství organisovaného podniky a veřejnými mocemi s. 102 - 116 PDF soubor 1,7 MB
35. Vývoj peněžitého oběhu s. 117 - 130 PDF soubor 1,7 MB
36. Měna a měnné poměry v různých zemích světa s. 131 - 141 PDF soubor 1,3 MB
37. Ceny peněžité s. 141 - 156 PDF soubor 1,9 MB
38. Složitost peněžitého problému cenového. Kalkulace cen. Příčiny drahoty. s. 156 - 169 PDF soubor 1,7 MB
F. O důchodech
39. Důchody a jejich funkcionální souvislost s hodnotou a s cenami; rozlišování důchodů s. 170 - 182 PDF soubor 1,7 MB
40. Rentové důchody. (Kritika Ricardovy theorie renty pozemkové) s. 182 - 193 PDF soubor 1,6 MB
41. Důchody kapitálové s. 193 - 208 PDF soubor 2,1 MB
42. Důchody pracovní; (jejich sociální význam) s. 208 - 220 PDF soubor 1,8 MB
43. O pracovní (mezdní) smlouvě s. 220 - 230 PDF soubor 1,5 MB
44. Důchody za podnikatelské vedení a risiko s. 230 - 237 PDF soubor 1,1 MB
45. Hospodářská péče o budoucnost. Úspory a zálohy. Pojišťování. s. 237 - 248 PDF soubor 1,6 MB
46. Sociální péče s. 248 - 262 PDF soubor 1,9 MB
Česká matice technická s. 263 - 266 PDF soubor 1,7 MB

Rejstřík děl

Design © Grafické studio VLADO