Zlatý fond českého ekonomického myšleníZlatý fond českého ekonomického myšlení
Úvodní stránka Rejstřík děl Rejstřík autorů O Zlatém fondu Kontaktní informace

Národní hospodářství I.

Obsah

Bibliografické údaje

Název: Národní hospodářství I.
Autor: Koloušek, Jan
Vydáno: V Praze. Nákladem České matice technické. V komisi knihkupectví F. Řivnáče v Praze. 1918.
Rok vydání: 1918

Titulní list

Obsah:

Titulní lists. a PDF soubor 0,1 MB
Obsah s. b PDF soubor 0,1 MB
Hrubší omyly tiskové a některé doplňky s. c PDF soubor 0,1 MB
Předmluva s. d - f PDF soubor 0,2 MB
A. Úvodní část
1. Lidké potřeby; hospodaření a hospodářství s. 1 - 9 PDF soubor 1,3 MB
2. Pojem národního hospodářství čili politické ekonomie s. 9 - 15 PDF soubor 1,0 MB
3. Vznik a vývoj národního hospodářství s. 15 - 31 PDF soubor 2,5 MB
4. Obsah vědy národního hospodářství s. 31 - 42 PDF soubor 1,8 MB
5. Povaha a roztřídění lidských potřeb s. 42 - 50 PDF soubor 1,3 MB
6. Ukojováni a intensity potřeb s. 50 - 57 PDF soubor 1,3 MB
7. Úkojné prostředky s. 57 - 70 PDF soubor 2,1 MB
8. Sociální úprava ukojování potřeb lidských s. 71 - 82 PDF soubor 1,6 MB
9. Soukromé právo vlastnické s. 82 - 96 PDF soubor 2,2 MB
B. Problém populační
10. O výživě lidské vzhledem k zalidnění zemského povrchu s. 97 - 104 PDF soubor 1,1 MB
11. Malthusova nauka o přelidnění s. 104 - 113 PDF soubor 1,4 MB
12. O plodnosti a úmrtnosti i jak obojích ubývá v zemích západoevropské civilisace s. 113 - 126 PDF soubor 1,4 MB
13. Příčiny zmenšené plodnosti v zemích civilisace západoevropské s. 126 - 143 PDF soubor 2,0 MB
14. Relativní přelidnění; stěhování obyvatelstva do cizích zemí s. 143 - 154 PDF soubor 1,6 MB
15. Kolonie a kolonisace evropská i mimoevropská s. 154 - 163 PDF soubor 1,3 MB
16. Koloniální politika. Národohospodářský a jiný sociální význam kolonií s. 164 - 177 PDF soubor 1,9 MB
C. Nauka o zemědělském (a lesním) těžení
17. Převaha městského zaměstnání a obyvatelstva proti venkovskému a zemědělskému s. 178 - 194 PDF soubor 1,7 MB
18. Vzájemný počet obého pohlaví a vliv stěhování na něj s. 194 - 204 PDF soubor 1,4 MB
19. Důsledky zhuštěného osídlení na intensitu zemědělského těžení s. 204 - 214 PDF soubor 1,5 MB
20. O technice zemědělské s. 214 - 224 PDF soubor 1,6 MB
21. Technika lesní. Lov a rybářství s. 225 - 233 PDF soubor 1,2 MB
22. Meliorace pozemků a scelování (komasace) s. 233 - 242 PDF soubor 1,3 MB
23. Agrární zřízení s. 242 - 256 PDF soubor 1,9 MB
Česká matice technická s. 257 - 260 PDF soubor 2,3 MB

Rejstřík děl

Design © Grafické studio VLADO