Zlatý fond českého ekonomického myšleníZlatý fond českého ekonomického myšlení
Úvodní stránka Rejstřík děl Rejstřík autorů O Zlatém fondu Kontaktní informace

Národní hospodářství III.

Obsah

Bibliografické údaje

Název: Národní hospodářství III.
Autor: Koloušek, Jan
Vydáno: V Praze. Nákladem České matice technické. V komisi knihkupectví F. Řivnáče v Praze. 1921.
Rok vydání: 1921

Titulní list

Obsah:

Titulní listys. a,b PDF soubor 0,1 MB
Jan Koloušek s. I - X PDF soubor 1,3 MB
G. O úvěru, o cenných papírech a bankách
47. Bezúvěrové hospodaření starších dob. Úvěr spotřební a nouzový. Podniky za soustavy soběstačné (bezúvěrové). s. 1 - 8 PDF soubor 1,2 MB
48. Úvěr podnikatelský a jeho sociální funkce. s. 8 - 22 PDF soubor 2,2 MB
49. Zprostředkování úvěru bankami a cennými papíry. s. 22 - 31 PDF soubor 1,3 MB
50. Úvěry v cenných papírech a jimi sprostředkované platy a směny; specifikace cenných papírů. s. 31 - 47 PDF soubor 2,5 MB
51. Různé druhy úvěrů a jich zprostředkování bankami. s. 47 - 63 PDF soubor 2,5 MB
52. Banky cedulové a bankovky. s. 63 - 76 PDF soubor 1,9 MB
53. Platební bilance a její vztahy k mezinárodnímu vyrovnávání platů. s. 77 - 90 PDF soubor 1,8 MB
H. O dopravě.
54. Dopravní prostředky; jich národohospodářské a jiné sociální úkoly. s. 91 - 102 PDF soubor 1,7 MB
55. Vývoj dopravy a její moderní stav. s. 102 - 121 PDF soubor 2,5 MB
56. Národohospodářské požadavky vůči různým dopravním prostředkům. s. 121 - 135 PDF soubor 2,1 MB
57. Finanční dopravní politika. s. 135 - 153 PDF soubor 2,7 MB
58. Utváření dopravních cen. Tarify železniční. s. 153 - 164 PDF soubor 1,6 MB
59. Spedice. Doprava zpráv písemných i ústních (pošta, telegraf, telefon). s. 164 - 171 PDF soubor 1,1 MB
60. Mezinárodnost (světovost) dopravy a její světová úprava. s. 171 - 177 PDF soubor 0,9 MB
I. O tržní a obchodní organisaci.
61. Trhy. Bursy. s. 178 - 197 PDF soubor 2,9 MB
62. Obchod a obchodní prostředkování. s. 197 - 211 PDF soubor 2,2 MB
63. Theorie o zahraničním obchodu. s. 211 - 221 PDF soubor 1,6 MB
64. Cla a jejich vztah k obchodní a finanční politice státní. s. 221 - 234 PDF soubor 2,1 MB
65. Spotřeba. Nesouhlas podnikatelského zaopatřování se spotřebou. s. 234 - 253 PDF soubor 3,2 MB
66. Stav předválečného těžení a předválečná spotřeba v hlavních kulturních zemích. s. 253 - 267 PDF soubor 2,3 MB
67. Přílišný materialismus dosavadních národohospodářských soustav. s. 267 - 285 PDF soubor 3,0 MB
Obsah s. 286 - 287 PDF soubor 0,1 MB
Česká matice technická s. 288 - 291 PDF soubor 1,0 MB

Rejstřík děl

Design © Grafické studio VLADO