Zlatý fond českého ekonomického myšleníZlatý fond českého ekonomického myšlení
Úvodní stránka Rejstřík děl Rejstřík autorů O Zlatém fondu Kontaktní informace

Obchodní politika

Obsah

Bibliografické údaje

Název: Obchodní politika - její minulý vývoj i proudy nové, zvláště se zřetelem na poměry dnešní
Autor: Pazourek, Josef
Vydáno: V Praze 1916. Vydalo nakladatelství J. Otty. Tiskem "Unie" v Praze.
Rok vydání: 1916

Titulní list

Obsah:

Titulní listys. 1 - 2PDF soubor0,1 MB
Obsahs. 3 - 4PDF soubor0,1 MB
Předmluva. Úvod a rozhleds. 5 - 8PDF soubor0,3 MB
I. Význam vnějšího obchodus. 9 - 22 PDF soubor1,5 MB
II. Obchodní politika různých národohospodářských škol a soustav, její cíl a prostředkys. 22 - 47PDF soubor3,1 MB
III. Jednotlivé prostředky obchodní politiky podrobnějis. 47 - 129PDF soubor10,0 MB
IV. Obchodní smlouvys. 129 - 156PDF soubor3,4 MB
V. Dnešní proudy a názory v obchodní politices. 157 - 263PDF soubor12,2 MB
VI. Pomocné prostředky a podpůrné instituce vnější tržbys. 264 - 275PDF soubor1,4 MB
Literaturas. 276PDF soubor0,1 MB

Rejstřík děl

Design © Grafické studio VLADO