Zlatý fond českého ekonomického myšleníZlatý fond českého ekonomického myšlení
Úvodní stránka Rejstřík děl Rejstřík autorů O Zlatém fondu Kontaktní informace

Samospráva
(Česká politika, hlavy druhé část čtvrtá)

Obsah

Bibliografické údaje

Název: Samospráva (Česká politika, hlavy druhé část čtvrtá)
Autor: Bráf, Albín
Vydáno: Nákladem Jana Laichtera na Král. Vinohradech
Rok vydání: 1907

Titulní list

Obsah:

Titulní lists. 1-3PDF soubor 0,1 MB
Český pojem samosprávy. Definice její právní a politickás.255-266PDF soubor 0,7 MB
Samospráva rakouská a anglická s. 266-277PDF soubor 0,7 MB
Liberální, společenské a státoprávní ponění samosprávys. 277-290PDF soubor 0,9 MB
Vliv anglických ideí v Prusku a v Uhrách s. 290-300PDF soubor 0,7 MB
Ústrojí samosprávy svazkův územních v Rakousku s. 300-319PDF soubor 1,3 MB
Přehled snah opravných v Rakouskus. 319-334PDF soubor 1,0 MB
Kritické úvahys. 334-345 PDF soubor 0,8 MB
Literatura s. 345-351PDF soubor 0,5 MB

Rejstřík děl

Design © Grafické studio VLADO