Zlatý fond českého ekonomického myšleníZlatý fond českého ekonomického myšlení
Úvodní stránka Rejstřík děl Rejstřík autorů O Zlatém fondu Kontaktní informace

Albín Bráf - Život a dílo.
Díl první: Paměti.

Obsah

Bibliografické údaje

Název: Albín Bráf - Život a dílo. Díl první: Paměti.
Autor: Vydal Gruber, Josef
Vydáno: "Vesmír", nakladatelská a vydavatelská společnost s r.o. v Praze-Karlíně. 1922.
Rok vydání: 1922

Titulní list

Obsah:

Titulní listy s. a - c PDF soubor 0,5 MB
Předmluva vydavatelovas. d - g PDF soubor 0,3 MB
A) Paměti
I. Státní právo, šlechta a císařs. 1 - 4 PDF soubor 0,4 MB
II. Drobnosti z dějin úsilí o druhou českou universitus. 5 - 14 PDF soubor 1,0 MB
III. Mé styky s T. G. Masarykems. 15 - 28 PDF soubor 1,3 MB
IV. Lefivrova nabídka. Panama a volby z r. 1889s. 29 - 30 PDF soubor 0,2 MB
V. Vídeňská punktaces. 31 - 54 PDF soubor 2,6 MB
VI. Tajná konference vídeňská u hr. Thuna r. 1898s. 55 - 60 PDF soubor 0,6 MB
VII. Badeni a Thuns. 61 - 70 PDF soubor 0,9 MB
VIII. Ve sněmus. 71 - 78 PDF soubor 0,8 MB
IX. Stavba musea. Exodus Němcůs. 79 - 82 PDF soubor 0,3 MB
X. Po exodu Němců r 1887 až 1889s. 83 - 94 PDF soubor 1,2 MB
XI. Některé dodatečné poznámky ke článku: Jak vznikla Česká akademies. 95 - 102 PDF soubor 0,8 MB
B) Součásti Bráfových pamětís. 103 - 104 PDF soubor 0,1 MB
I. Články nekrologické a příležitostné
Dr. Josef Kaizls. 105 - 112 PDF soubor 0,8 MB
Matouš Talířs. 113 - 118 PDF soubor 0,6 MB
Jiří Pražáks. 119 - 122 PDF soubor 0,3 MB
Frant. Lad. Riegers. 123 - 124 PDF soubor 0,1 MB
Karel Mattušs. 125 - 136 PDF soubor 1,2 MB
Dr. Karel Mattuš pětasedmdesátníkems. 137 - 144 PDF soubor 0,7 MB
Jiří kníže Lobkowitzs. 145 - 156 PDF soubor 0,1 MB
Josef Hlávkas. 157 - 164 PDF soubor 0,8 MB
Památce Josefa Hlávkys. 165 - 168 PDF soubor 0,3 MB
Hlávka a Wiehls. 169 - 178 PDF soubor 0,9 MB
Alois Olivas. 179 - 182 PDF soubor 0,3 MB
II. Jak vznikla Česká akademies. 183 - 212 PDF soubor 2,9 MB
III. K jubileu prof. Ignáce Axamita s. 213 - 220 PDF soubor 0,7 MB
IV. O mém blouzení vědeckéms. 221 - 225 PDF soubor 0,5 MB
Obsahs. 226 PDF soubor 0,1 MB

Rejstřík děl

Design © Grafické studio VLADO